منو

مطالب عمومی

فضا چه بویی دارد؟
تا حالا فکر کردید که فضای نامتناهی چه بویی داره؟ احتمالا اولین فکری که به ذهم ما میرسه اینه که خوب هیچی! اونجا سیارات و ستاره ها میلیون ها کیلومتر با هم [...]
انتخاب یک نام خوب برای وب سایت.
خوب معمولا انتخاب اسم سایت مثل انتخاب اسم واسه بچه خود آدم میمونه، البته نه اینکه سایت مثل بچه آدم باشه! ولی چون ما تو انتخاب اسم خودمون، دخالتی نداشتیم، [...]